Náš Team

Naši zamestnanci prechádzajú prísnym výberom, tréningom aby vedeli podať čo najlepší pracovný výkon u nášho zákazníka.

Komplexné riešenia

Pre našich zákazníkov hľadáme len také riešenia, aby sme poskytli servis presne podľa ich predstáv, požiadaviek a vízií, o čom svedčia naše dlhoročné pevné obchodné vzťahy.

Špecializácia

Naša firma prešla od založenia kus cesty, na ktorej sme hľadali tie najlepšie a najefektívnejšie riešenia pre našich zákazníkov.

Špecializujeme sa na zabezpečenie správy budov a ochrany pred škodcami.

Kvalita

Sme radi, že v obore existujú ďalšie spoločnosti pôsobiace v tejto sfére, pretože nám to nedovolí zaspať na „vavrínoch“ a ženie vpred. Vždy sa snažíme byť iní, lepší a to zaručuje mimoriadne vysoký štandard nami poskytovaných služieb.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť je zameraná na trhový segment facility managementu pre obchodné spoločnosti, ktoré vlastnia obchodné prevádzky, priemyselné parky, prípadne budovy. V rámci našich skúseností, výbornej technickej, finančnej a v neposlednom rade personálnej základne sme schopní splniť všetky aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Na základe narastajúceho dopytu majiteľov nehnuteľností po skvalitnení služieb začala spoločnosť CSS-Slovakia,s.r.o., poskytovať služby i v oblasti komplexného zabezpečenia správy objektov, koordinácie a riadenia činností súvisiacich s technickou prevádzkou a vyťažovaním nehnuteľností.

Klientmi spoločnosti CSS-Slovakia sú developeri a investori, majitelia obchodných a administratívnych budov, priemyselných budov ,parkov a areálov, apartmánových i rekreačných komplexov, vlastníci bytov, individuálnych nehnuteľností - jedným slovom - všetci tí, ktorí poznajú význam a úlohu správcovskej spoločnosti. V oblasti stavebníctva nemá facility management na Slovensku dlhú tradíciu, no jeho vývoj u nás je priamo úmerný stavebnej konjunktúre. „Pri mnohých nových objektoch už možno spozorovať výsledok spolupráce investora, užívateľa a facility managera,“ . „Pre mnohých veľkých zahraničných investorov je samozrejmosťou zveriť správu svojich objektov do rúk špecializovanej firmy a spolupracovať s ňou už počas projektovania a výstavby objektu.“

Dôležitým faktorom je aj dopyt zákazníka po profesionálnych službách v tomto odbore. Sprísňovanie legislatívnych nárokov, ktoré postupne preberá aj Slovensko po vstupe do Európskej únie, si vyžaduje neustálu pozornosť v technickej oblasti, ale aj na úrovni bezpečnosti a ochrany životného prostredia. „Klienti, ktorí nepôsobia priamo v oblasti facility managementu, si žiadajú mať partnera zabezpečujúceho komplexnú správu nehnuteľnosti,“ „Chcú mať jednu kontaktnú správcovskú spoločnosť, ktorá vyrieši všetky ekonomické, technické, legislatívne a právne potreby spojené s prevádzkou nehnuteľnosti.“

Upratovanie interiéru

 • Čistenie podlahovej plochy z akéhokoľvek materiálu (strojové, ručné)
 • Čistenie voľných plôch skladových ,predajných ,nakladacie rampy technické zázemia
 • Konzervácie nábytku podľa materiálu a potreby

Upratovanie exteriéru

 • spevnené plochy
 • zámková dlažba
 • kosenie a odvoz trávy
 • odstraňovanie žuvačiek
 • zimnom období nástup do dvoch hodín
 • odhŕňanie snehu
 • posyp soľou

Ochrana pred škodcami

 • odchyt živých zvierat
 • odber kadaveru
 • depaserizácia
 • dezinsekcia
 • dezinfekcia
 • deratizácia
Kontakt
Centrála:
Jaroslav Hoták
(GM)
e-mail:
hotak@css-slovakia.sk
tel: +421 911 999 907
Office assistant:
Jana Petrová

e-mail:
office@css-slovakia.sk
petrova@css-slovakia.sk
tel:+421 51 452 50 49, 50
fax:+421 51 452 50 54
fax:+421 51 749 53 40
Marketing:
Gabriel Ňakat

e-mail:
nakat@css-slovakia.sk

tel:+421 903 999 955
Support TEAM
Non-stop servis:

Nepretržitý non-stop servis zabezpečený špičkovo personálne a materiálne vybaveným Support Teamom
V prípade nemožnosti odstránenia poruchy podlahového automatu, prípadne akejkoľvek inej techniky na mieste do 12 hodín záložný stroj
Disponujeme značným počtom záložných strojov všetkých nami používaných druhov skladom.
Disponujeme vynikajúcim technickým zázemím a technikou na vykonanie akýchkoľvek druhov nadštandardných a nie bežných prác vo vlastnej réžii bez nutnosti zaangažovania externých firiem a subdodávateľov:
Fakturačné údaje